UberEATs บริการส่งอาหารจาก Uber

เราจะเห็นว่า Uber นั้นมีบริการใหม่ๆมาอยู่เรื่อยๆเลย ล่าสุดก็เป็นบริการส่งอาหารถึงที่พักเรียกว่า UberEATs ซึ่งบริการนี้ได้มีการทดลองให้บริการมาแล้วในเมืองโตรอนโต้ ประเทศแคนาดา เฉพาะมื้อกลางวันเท่านั้น และ Uber ก็จะขยายบริการนี้อีก 10 เมืองในเดือนมีนาคมนี้ โดย 9 เมืองจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และอีก 1 เมืองคือที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยบางเมืองก็จะให้บริการส่งเฉพาะอาหารเที่ยง บางเมืองจะส่งทั้งเช้ากับเที่ยง และบางเมืองก็จะส่งทั้งอาหารเที่ยงกับเย็น แน่นอนว่าบริการ UberEATs จะมีอยู่ในแอพของ Uber เลย ซึ่งจะมีชื่ออาหารและร้านค้าให้เลือกด้วย หากบริการนี้มีในเมืองไทยก็จะดีไม่น้อยเลย