WhatsApp มีฟีเจอร์วิดีโอคอลแล้วนะ

หลังจากที่ปล่อยให้เจ้าอื่นๆมีฟีเจอร์วิดีโอคอลกันไปนานแล้ว WhatsApp ก็มีการทดสอบฟีเจอร์นี้ของตัวเองมาสักระยะแล้วเหมือนกัน และตอนนี้ก็ได้ฤกษ์ เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการแล้วทั้งบน Android, iOS และ Windows Phone ซึ่งตอนนี้ผู้ใช้งานมีกว่า 1 พันล้านคน คงต้องใช้เวลาสักหน่อยกว่าจะอัพเดตใช้งานได้ครบทั้งหมด อย่างไรก็ตามฟีเจอร์วิดีโอคอลของ WhatsApp ก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าอื่นมากนัก ฉะนั้นวิธีการใช้งานก็จะเหมือนเจ้าอื่นๆนั่นเอง