รัฐบาลเกาหลีใต้เปิดตัวเว็บไซต์แสดงข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ยังไม่มีลูก

เกาหลีใต้ตอนนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดชาติหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ ด้วยเหตุนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้เปิดตัวเว็บไซต์ birth.korea.go.kr แสดงข้อมูลหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุตั้งแต่ 15-49 ปี ที่ยังไม่มีลูกของแต่ละเขตในประเทศตนเอง เพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับรู้ว่าเขตของตนนั้นมีหญิงวัยเจริญพันธุ์อยู่มากเพียงใด จะได้พยายามผลักดันให้มีอัตราการเกิดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้แต่ละเขตเกิดการแข่งขันเพื่อให้มีหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ไม่มีบุตรน้อยลงนั่นเอง

อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลสาธารณะ ที่ผู้ที่ถูกเผยแพร่ข้อมูลย่อมจะไม่พอใจนัก ดังนั้นรัฐบาลเกาหลีใต้จึงได้ทำการระงับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแล้ว