Jonathan Ive กล่าวว่า เขาไม่ได้ติดหน้าจอ iPhone เพราะอะไร?

นาย Jonathan Ive ผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์ของทาง Apple ได้ให้สำภาษณ์ในงาน New Yorker TechFest ที่ผ่านมา ซึ่งเขาก็โดนคำถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ iPhone นั้นเป็นสินค้าที่ประสบความสำเร็จและมันเปลี่ยนแปลงโลกของเราไป เขาก็ตอบว่า “ก็เหมือนเครื่องมือทั่วไป มีคนนำเอาไปใช้ให้มีคุณค่า และก็มีคนนำเอาไปใช้งานแบบผิดๆ”ซึ่งคำตอบนั้นคาใจผู้ถามมาก จึงได้ถามต่อว่า iPhone ใช้งานแบบผิดๆคืออะไร? จึงได้รับคำตอบว่า “การใช้งานผิดๆ หมาถยึง การใช้งาน iPhone แบบติดหน้าจอมากเกินไป ทำให้เสียสายตาอย่างมาก” ผู้ถามจึงได้ถามต่อว่า แล้วคุณใช้งานอย่างไร? จึงได้รับคำตอบว่า “เพราะเขาใช้ Apple Watch เช็คอีเมลล์ จึงไม่ติดหน้าจอจนเกินไป” แบบนี้ก็ได้หรอ..