WeChat กำลังถูกกลาโหมออสเตรเลียประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง

WeChat อาจตามรอยของ Huawei และ ZTE ไปในเร็วๆนี้ เมื่อทั้งสองถูกกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแบนไป เพราะตอนนี้ WeChat กำลังถูกประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่ พร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช้งานแอพในตอนนี้ด้วย ก็ไม่รู้ว่าทางกลาโหมออสเตรเลียกังวลในเรื่องอะไรกันแน่ ระหว่างแอพ WeChat ไม่มีความปลอดภัยมากพอหรือกังวลเรื่องการจารกรรมข้อมูล