Tesla พักการผลิต Model 3 ในโรงงานเมือง Fremont เป็นเวลา 4-5 วัน

เป้าหมายการผลิต Model 3 ของ Tesla ในไตรมาสนี้คือ 5,000 คันต่อสัปดาห์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ตามเป้า แต่ก็ดีขึ้นมากจากการไปนอนโรงงานของ Elon Musk แต่ล่าสุด Tesla ได้ประกาศพักการผลิต Model 3 ในโรงงานเมือง Fremont รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นเวลา 4-5 วัน โดยให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องปกติสำหรับการพักการผลิต เพื่อปรับปรุงหุ่นยนต์และแก้ปัญหาคอขวดในสายการผลิต ดังนั้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อเป้าการผลิตแต่อย่างใด พร้อมกับระบุว่าการพักการผลิตครั้งนี้ก็อยู่ในแผนการผลิตอยู่แล้วด้วย