Microsoft เผย มีอุปกรณ์ที่รัน Windows 10 แตะ 700 ล้านชิ้นแล้ว

Microsoft นั้นเคยตั้งเป้าผู้ใช้ Windows 10 ที่ 1 พันล้านชิ้น ในปี 2018 แต่ก็ต้องล้มเลิกเป้าหมายนี้ไป หลังจากที่ Windows Phone/Mobile ล้มเหลว อย่างไรก็ตามในงานสัมมนา Ignite 2018 นี้ Microsoft ได้เผยว่าตัวเลขผู้ใช้ Windows 10 แตะ 700 ล้านชิ้นแล้ว