กลุ่มสนับสนุนสิทธิเด็กในสหรัฐฯ ยื่นร้องต่อ FTC ว่า Echo Dot Kids เก็บข้อมูลของเด็กเล็กอย่างผิดกฎหมาย

ตามข่าวคือเด็กในสหรัฐนั้นจะมีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวออนไลน์ Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) อยู่ ซึ่งทางกลุ่มสนับสนุนสิทธิเด็กในสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องต่อ FTC ระบุว่าลำโพงอัจฉริยะ Echo Dot Kids มีการบันทึกและเก็บข้อมูลเด็กเล็กอย่างผิดกฎหมาย แม้ว่าผู้ปกครองจะพยายามทำการลบแล้วก็ตาม

ล่าสุดทาง Amazon ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าทั้ง FreeTime on Alexa และ Echo Dot Kidsมีการปฏิบัติตามกฎหมาย COPPA อย่างแน่นอนอยู่แล้ว