Amazon เปิดโครงการ Prime Free One Day

โดยปกติสมาชิก Amazon Prime จะได้รับการันตีส่งสินค้าภายใน 2 วัน (two-day delivery) อยู่แล้ว หากเป็นสินค้าที่ส่งภายใน 1 วัน ก็จะจำกัดชนิดของสินค้าประเภทนั้น เท่านั้น ล่าสุด Amazon เปิดโครงการ Prime Free One Day การันตีส่งสินค้าภายใน 1 วัน เพิ่มจำนวนสิวค้าที่เข้าข่ายส่งใน 1 วันเป็น 10 ล้านประเภท สามารถใช้ได้กับสมาชิกทั่วประเทศสหรัฐ และต่างประเทศบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร และ ญี่ปุ่น

เหตุผลที่ Amazon เปิดบริการนี้กับสินค้าอีกหลายประเภทเพิ่มขึ้น และยังให้บริการทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ก็น่าจะเนื่องจากมีการขยายเครือข่ายลอจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง นั่นเอง ปัจจุบัน Amazon มีศูนย์ต่าง ๆ ดังนี้

  • ศูนย์จัดเก็บและบรรจุสินค้า (fulfillment center) 10 แห่งทั่วสหรัฐ
  • ศูนย์จัดเรียงแพ็กเกจ (package sortation center) 40 แห่ง
  • ศูนย์จัดส่งสินค้า (delivery station) 100 แห่ง
  • ศูนย์ขนส่งทางอากาศ (air gateway) อีก 20 แห่งทั่วประเทศ