รัฐบาลเวียดนามปิดกั้น Facebook ในช่วงโอบามามาเยือน