BandPage เครื่องมือช่วยนักดนตรีสร้างฐานแฟนคลับ

YouTube เข้าซื้อกิจการ BandPage

BandPage

BandPage เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักดนตรีหรือวงดนตรีต่างๆ สามารถสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย เรียกได้ว่าแทบจะทุกตัวที่มีเลยก็ว่าได้ พร้อมทั้งบริการสตรีมมิ่งเกือบทุกค่ายเลยด้วย ซึ่งนักดนตรีสามารถใช้ BandPage ช่วยจัดการในเรื่องของการจัดกิจกรรม การแจกของที่ระลึกและกิจกรรมอื่นๆได้อย่างง่ายดาย เพราะมีระบบหลังบ้านให้ใช้งานที่ครอบคลุม แถมยังมีเครื่องมือช่วยในการสร้างเว็บไซต์ของนักดนตรีเองอีกด้วย

การเข้าซื้อ BandPage ของ YouTube ทางผู้บริหารของ BandPage บอกว่าจะทำช่วยให้การกระจายข้อมูลกว้างไกลมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันก็มีศิลปินชื่อดังใช้บริการอยู่ไม่น้อยเลยด้วย