Happiness แอพวัดระดับความสุขของผู้สวมใส่ Pebble

Happiness แอพวัดระดับความสุขของผู้สวมใส่ Pebble

Happiness ก็คือแอพใหม่สำหรับ Pebble รุ่น Pebble Core, Pebble 2 และ Pebble Time 2 เป็นแอพที่ใช้วัดระดับความสุขของผู้สวมใส่เพื่อประเมินสุขภาพจิตว่าอยู่ในระดับใด โดยจะประเมินอารมณ์ หรือ ระดับพลังงานออกมา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมออกมาเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบในทุกๆชั่วโมงว่า สุขภาพทางอารมณ์และร่างกายของเรา มันอยู่ในขั้นดีหรือกำลังแย่ ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น เป็นการเอาใจใส่อย่างแท้จริงสำหรับผู้ที่ใช้ Pebble หนึ่งในอุปกรณ์ Android wear