Open Source

หลักการเลือกใช้ “โปรแกรมฟรี” ที่ดีและมีคุณภาพ

“ของฟรี” ขึ้นชื่อว่าฟรีใครก็อยากจะได้มาใช้งาน แต่การเลือกใช้งานโปรแกรมฟรีที่ดีและมีคุณภาพนั้น เราจะวัดจากอะไรบ้าง…?

  • ความน่าเชื่อถือของโปรแกรม – การที่ผู้พัฒนามีหน้าเว็บไซต์บอกรายละเอียดอย่างชัดเจน และอื่นๆ
  • ฟรีจริงหรือไม่? – บางโปรแกรมบอกว่าฟรี แต่เป็นเพียงแค่การทดลองใช้งานเท่านั้น (Free Trial) ไม่ใช้ของฟรีจริงๆ (Freeware & Open Source)
  • มีอะไรแอบแฝงหรือไม่? – บางโปรแกรมก็มีอะไรแอบแฝงมามากมาย บางโปรแกรมมีของแถมที่เราไม่อยากจะได้มาด้วย เพราะฉะนั้น ขั้นตอนการติดตั้งเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ใช้งานโปรแกรมฟรีในปัจจุบันควรจะใส่ใจและอ่านให้ละเอียดก่อนที่จะคลิกติดตั้งโปรแกรมนั้นๆ

สุดท้ายแล้ว การเลือกใช้งานโปรแกรมฟรีก็ยังเหมาะกับคนไทยอย่างเราๆ เพราะว่าคนไทยนั้นชอบของฟรีเป็นชีวิตจิตใจเลยหละ