SmartThings ของ Samsung มีผู้ใช้งานรายเดือน 45 ล้านคนแล้ว

SmartThings ของ Samsung มีผู้ใช้งานรายเดือน 45 ล้านคนแล้ว

แพลตฟอร์ม IoT ของ Samsung ที่เรียกว่า SmartThings มีผู้ใช้งานรายเดือน 45 ล้านคนแล้ว โดยมีอุปกรณ์ที่รันอยู่กว่า 5,000 รุ่นจากผู้ผลิตกว่า 100 ราย ความสำเร็จนี้ Samsung ได้ประกาศให้ทราบภายในงาน Samsung Developer Conference 2019