TikTok ถูก FTC ของสหรัฐอเมริกาสั่งปรับ 5.7 ล้านดอลลาร์

TikTok กำลังถูกสอบเรื่องน้ำข้อมูลผู้เยาว์ไปใช้

ก่อนหน้านี้ TikTok ถูก FTC ของสหรัฐอเมริกาสั่งปรับ 5.7 ล้านดอลลาร์ ข้อหาเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กมาแล้ว ล่าสุด TikTok กำลังถูกคณะกรรมการข้อมูลอังกฤษสืบสวนถึงวิธีการที่บริษัทนำข้อมูลผู้เยาว์ไปใช้อยู่ โดยบอกว่า TikTok น่าจะทำผิดกฎ GDPR ซึ่งบังคับให้บริษัทมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลแยกถ้ามีข้อมูลผู้เยาว์อยู่ในมือ ซึ่งทาง TikTok ปล่อยให้ผู้เยาว์และผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว สามารถคุยกันได้อย่างเสรีในแอพ