Voice Typing

มาอีกแล้วฟีเจอร์ Voice Typing พิมพ์ข้อความด้วยการพูดในระบบ Android และ iOS 8

เชื่อว่าทุกคนจะต้องผ่านอารมณ์ก้มหน้าพิมพ์ข้อความ เพื่อที่จะส่งสิ่งที่ต้องการสื่อสารให้กับเพื่อนๆในช่องแชทในโลกโซเชียล แต่บางครั้งมันก็ไม่ได้สะดวกที่จะพิมพ์ทุกครั้งเสมอไป เพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่วยย่นระยะเวลาให้สามารถพิมพ์ข้อความได้น้อยลง แต่มีข้อความที่ต้องการสื่อสารเท่าเดิมก็คงจะดี เพราะสิ่งที่น่าสนใจหรือข่าวที่น่าสนใจที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นอีกข่าวในวงการโทรศัพท์มือถือ โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android ที่หลายคนรอคอยอยากใช้ฟีเจอร์นี้ เพราะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่นสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS 8 กันมาแล้ว ครั้งนี้ขอพูดถึงผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android บ้างดีกว่าค่ะ

ฟีเจอร์ใหม่นี้มีชื่อว่า Voice Typing ฟีเจอร์พิมพ์ด้วยคำสั่งพูด แต่ก่อนที่คุณจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จะต้องมีการอัพเดตแอพพลิเคชั่น Google Search เสียก่อน ในส่วนของระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่ใช้นั้นจะต้องมีระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly bean ขึ้นไปค่ะ จึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ Voice Typing นี้ได้ หลังจากนั้นให้เริ่มตรวจสอบคีย์บอร์ดในโทรศัพท์ของคุณดูซิค่ะว่ามีไอคอนรูปไมโครโฟนขึ้นหรือไม่ ถ้าหากว่าไม่มีก็ต้องทำการดาวน์โหลดจาก Google เสียก่อน วิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยค่ะ แต่ว่าจะต้องมีการตั้งค่าเสียก่อนค่ะว่าจะต้องกำหนดภาษาที่จะใช้เสียก่อน เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน และไม่ต้องเปลี่ยนสลับไปมา เมื่อคลิกที่ Apps และให้เลือก Google Setting จากนั้นเลือก Search & Now เมื่อเข้ามาสู่ขั้นตอนนี้แล้วให้เลือกที่ Voice ไปต่อที่ Language ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเลือกตั้งค่าเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพราะว่าโดยปกติแล้วเราจะใช้งาน 2 ภาษานี้เป็นประจำ เพราะฉะนั้นการตั้งค่า 2 ภาษานี้ไว้จะช่วยให้การใช้งาน Voice Typing สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ