ZTE

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ สั่งเลิกใช้งานโทรศัพท์ของ Huawei และ ZTE

จากที่หน่วยงานด้านข่าวกรองและความมั่นคงของสหรัฐอเมริกา เตือนคนอเมริกันไม่ให้ใช้สินค้าของ Huawei และ ZTE นั้น ล่าสุดกระทรวงกลาโหมสหรัฐ สั่งให้กองทัพสหรัฐทั่วโลกเลิกใช้งานโทรศัพท์มือถือของ Huawei และ ZTE แล้ว เหตุผลเพราะอาจจะเป็นภัยต่อความมั่นคง รวมถึงร้านค้าปลีกที่ขายมือถือของทั้งสองแบรนด์ ที่อยู่ใกล้กองทัพสหรัฐทั่วโลกก็ต้องเลิกขายด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐ ไม่ได้บังคับการใช้งานส่วนบุคคล แต่ก็เตือนว่าควรจะระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยด้วย

WeChat กำลังถูกกลาโหมออสเตรเลียประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง

WeChat อาจตามรอยของ Huawei และ ZTE ไปในเร็วๆนี้ เมื่อทั้งสองถูกกระทรวงกลาโหมออสเตรเลียแบนไป เพราะตอนนี้ WeChat กำลังถูกประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอยู่ พร้อมกับสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช้งานแอพในตอนนี้ด้วย ก็ไม่รู้ว่าทางกลาโหมออสเตรเลียกังวลในเรื่องอะไรกันแน่ ระหว่างแอพ WeChat ไม่มีความปลอดภัยมากพอหรือกังวลเรื่องการจารกรรมข้อมูล